بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

تجربه ها و خاطرات(4)؛ مطالعه

تجربه ها و خاطرات(4)؛ مطالعه

تجربه نشان می دهد که در دروس حوزوی تا پیش از حضور در درس متن مورد نظر مطالعه صورت نگیرد، نمی توان حضور جدی و با نشاطی در جلسۀ درس داشت، تعدادی از اشکالاتی که در جلسات مطرح می شود نشان می دهد طلبه بدون مطالعه حاضر شده است ...