بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

قَدرِ لیلة القدر

قَدرِ لیلة القدر

پیام مهم لیلةالقدر که شب نزول قرآن است، این است که قدر قرآن را بهتر بشناسیم و با تلاوت ، تفکر و عمل به آن نگذاریم قرآن در زندگی ما مهجور باشد.