بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

شعائر حسینی (1)

شعائر حسینی (1)

در این عصر و زمان که اطلاعات به زودی متتشر می شود ، در این زمانی که دیگران دنبال بهانه هستند ، چنین می طلبد که ... برخی شیوه های سوگواری را که با توجه به نصوص عام به عنوان اولی نه تنها مانع ندارد بلکه مستحب هم هست ،ولی ممکن است بازتاب مناسبی نداشته باش...

واعظ عراقی

واعظ عراقی

سیدنا الاستاد، حکیم متأله و عارف پرهیزکار سید محمد واعظ عراقی رحمة الله علیه از سادات هزاوه ای حسینی قائم مقامی و از اجلاء اهل تتبع و تحقیق بود ...

تحقیقی درباره اربعین حسینی

تحقیقی درباره اربعین حسینی

متنی که در ذیل مشاهده می فرمایید، پاسخی به پرسشی است که در گذشته مطرح بوده و اینک هم مطرح است، و آن اینکه آیا اهل بیت حسینی در اولین اربعین به کربلا رسیده اند یا نه ؟

زیبایی های زیارت اربعین

زیبایی های زیارت اربعین

هیچ قلم و بیانی توانایی ترسیم کامل و جامعی از زیباییهای زیارت اربعین را ندارد ، به ویژه مثل من رو سیاه که تا کنون محروم از این فیض بوده ام ، و از این قافله بزرگ جامانده ام . اما بر طبق فهم ناچیز خود مطالبی را عرض می کنم ..