بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

مطالبه دلیل برای آیندگان

مطالبه دلیل برای آیندگان

در پیامی منسوب به جناب آقای حسین دهباشی روحانیت مسئول جلوگیری از قرنطینه قم معرفی شده است ، به عنوان یک طلبه حوزه از ایشان مطالبه جدی مدرک دارم ، آقای دهباشی به چه مستندی⁉️

طب اسلامی نداریم!

طب اسلامی نداریم!

استاد عندلیب همدانی: بارها گفته ام ادعای وجود طب اسلامی دروغی بزرگ است، و روایات مورد اشاره این گروه یا سندا ضعیف هستند و یا دستور هایی ویژه آن مناطق جغرافیایی و یا مربوط به اشخاص خاصی بوده و هرگز قابل تعمیم از جهت افراد مختلف ، ازمنه متفاوت و امکنه گو...

امکانات درمانی حاکمان

امکانات درمانی حاکمان

اگر مسئولی خود یا اعضای خانواده اش در این دوران سخت و دشوار بیماری کرونا گرفت و مانند دیگر مردم جامعه از جمله تهیدستان با او رفتار شد می توانیم سخن از عدالت علوی بگوییم ....

استاد عندلیب همدانی: مسافرت غیر ضروری در این ایام موجب شکستن نماز و افطار روزه نیست.

استاد عندلیب همدانی: مسافرت غیر ضروری در این ایام موجب شکستن نماز و افطار روزه نیست.

استاد عندلیب همدانی: در مسافرت غیر ضروری در چنین ایامی هم احتمال ضرر قوی است و هم محتمل ( = بیماری خود و سرایت به دیگران) ، به تصریح کارشناسان و متخصصان مسافرت در چنین ایامی موجب حادتر شدن اوضاع و سرایت و گسترش بیشتر این بیماری می شود ، و این یعنی هم خ...

فقه پزشکی- نظافت، طهارت

فقه پزشکی- نظافت، طهارت

وقتی از نظر همه فقها وارد آوردن ضررهای عمده به بدن حرام است ، و هنگامی که کارشناسان می گویند عدم رعایت بهداشت به معنای در معرض خطر قرار دادن خود و دیگران است ، پس رعایت دقیق نظافت در موردی که پزشکان متخصص آن را لازم و حتمی می شمرند ، از نظر فقهی هم واج...

تقدیر و تکریم

تقدیر و تکریم

پروردگار متعال به همه کسانی که در جریان این بیماری خطرناک این ملت خوب و نجیب را کمک می کنند خیر دنیا و آخرت بدهد، در این روزها از پزشکان و پرستاران و کادر درمانی زیاد تجلیل شده البته باز هم این تکریم و تعظیم نسبت به کوشش الهی و انسانی آنها کم است...

سیره مرحوم آیت الله گلپایگانی و پاسخ به یک سوال

سیره مرحوم آیت الله گلپایگانی و پاسخ به یک سوال

استاد عندلیب همدانی: از توسل و تضرع فردی و خانوادگی غافل نباشیم. در عین حال از مخالفت با تخصص و دانش بپرهیزیم. چنانکه نباید با فتوای فقهای بزرگوار مخالفت کرد و نباید به هر بیسوادی اجازه اظهار نظر در مسائل دینی داد ....

روایت های مدح یا مذمت شهرها و اقوام

روایت های مدح یا مذمت شهرها و اقوام

استاد عندلیب همدانی: یکی از عومل جعل حدیث محبت برخی نسبت به شهر یا قبیله خود و یا بغض و عداوت نسبت به شهر و قبیله دیگران است که پیشینه ی زیادی دارد و اکنون هم کم و بیش مشاهده می شود ، وجود این مطلب عاملی است که محقق را در پذیرش این گونه احادیث دچار تأم...