بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

علم، نعمت و امانت

علم، نعمت و امانت

علم‌ امانتی است از طرف خدا و عالم امانتدار است، و خیانت در امانت هم ممنوع، خیانت در این امانت به کتمان آن، عمل نکردن به علم ،و انجام کارهایی است که در شان یک دانشمند نیست....

حکمت علوی

حکمت علوی

علمی که ذاتا نفعی دنیوی یا اخروی دارد ، زمینه خروج آدمی را از نادانی و‌ جهالت فراهم می کند نه هر آن چه نام دانش داشته باشد ...

علم و حلم

علم و حلم

حلم جلوه زیبای اخلاق انسانی است که اگر در وجود انسانی محقق شد بسیاری از ارزشهای دیگر را هم به دنبال خود دارد، پس علم نافع که ضد جهل است علم همراه با حلم است ...