بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

مباحثی پیرامون خاتمیت(4)؛ خاتمیت، عقل و استنباط

مباحثی پیرامون خاتمیت(4)؛ خاتمیت، عقل و استنباط

علم و وحی مکمل و متمم عقول آدمیانند، و طبیعتا آخرین وحی با عقولی روبروست که از یک سو با گسترش علم و صنعت، رشد و ترقی پیدا کرده و خواهد کرد، و از سوی دیگر این عقول در طول زمان با آموزه های پیامبران پیشین تکامل یافته است...

زیبایی درون

زیبایی درون

اگر آدمی از نعمت زیبای عقل استفاده زیبا کرد، اگر گفتار و رفتارش عقلانی بود، اگر دوستی و دشمنی او به فرمان عقل بود . اگر تصمیم ها و موضع گیری های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی او همواره عاقلانه بود، اگر احساسات او تحت کنترل عقل بود ...

علم و حلم

علم و حلم

حلم جلوه زیبای اخلاق انسانی است که اگر در وجود انسانی محقق شد بسیاری از ارزشهای دیگر را هم به دنبال خود دارد، پس علم نافع که ضد جهل است علم همراه با حلم است ...