بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

نقد صراف

نقد صراف

یکی از سخنران های عمامه بر سر تهران شخصی است به نام آقای عباس صراف که در دروغ‌گویی و جعالی گوی سبقت را از دیگران هم ربوده است . مدیریت بزرگوار حوزه و مسئولین محترم تبلیغات دینی آیا وقت آن نرسیده است که