بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

شعائر حسینی تازه در گذار روزگار

شعائر حسینی تازه در گذار روزگار

گر واقعا پایبند شعائر حسینی هستیم، باید بدانیم دو عنصر اساسی شعائر، إعلام است و إعلاء، هر آن گفتار و رفتاری که حقیقت دعوت حسینی را به مردم برساند و موجب سربلندی و سرافرازی مکتب او شود، جزء شعائر اوست ...

شعائر حسینی(4) شعر و شاعری

شعائر حسینی(4) شعر و شاعری

شعر آیینی و بویژه شعر حسینی از شعائر منصوصه به نص خاص است و همواره مورد تاکید ائمه اطهار علیهم السلام بوده است، از همان ابتدا تا کنون شاعران با شعور شیعه شعائر شریعت را با شعر پر شور خود برپا داشته، و با زنده نگاه داشتن مکتب اهل بیت علیهم السلام خدمتی ...

شعائر حسینی (2)

شعائر حسینی (2)

در قران کریم هم از لزوم تعظیم شعائر سخن به میان آمده است ، و هم از تعظیم حرمات [ مقدسات ] ، باید گفت هر امری که از شعائر باشد جزء مقدسات هم هست

شعائر حسینی (1)

شعائر حسینی (1)

در این عصر و زمان که اطلاعات به زودی متتشر می شود ، در این زمانی که دیگران دنبال بهانه هستند ، چنین می طلبد که ... برخی شیوه های سوگواری را که با توجه به نصوص عام به عنوان اولی نه تنها مانع ندارد بلکه مستحب هم هست ،ولی ممکن است بازتاب مناسبی نداشته باش...