بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

شعائر حسینی(4) شعر و شاعری

شعائر حسینی(4) شعر و شاعری

شعر آیینی و بویژه شعر حسینی از شعائر منصوصه به نص خاص است و همواره مورد تاکید ائمه اطهار علیهم السلام بوده است، از همان ابتدا تا کنون شاعران با شعور شیعه شعائر شریعت را با شعر پر شور خود برپا داشته، و با زنده نگاه داشتن مکتب اهل بیت علیهم السلام خدمتی ...