بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

نقد و بررسی سخنرانی‌های مذهبی

نقد و بررسی سخنرانی‌های مذهبی

شرکت کنندگان محترم هر یک‌ به نحوی از وضع موجود در ساحت وعظ و خطابه و‌نیز برخی از کارشناسی های صداوسیما نگرانی هایی ابراز کرده و نیز پیشنهادهای خوبی داشتند. آنچه مشاهده می کنید هم چکیدهٔ مطالب حضار و هم عرائض اینجانب به صورت منظم و‌همراه با اضافاتی‌ است

نقل معجزات در سخنرانی‌ها

نقل معجزات در سخنرانی‌ها

حال که فریادهای خیرخواهان به جایی نمی‌رسد، حال که تعدادی از افراد کم بهره از علم بر کرسی خطابه نشسته‌اند، حال که تقاضای افراد دلسوز از متصدیان محترم هیئت‌ها عملی نمی‌شود، حال که عده‌ای مصرّند که عملا( و لو بدون قصد) موجب وهن دین شوند ....