بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

زیارت جامعه، رکن توحید

زیارت جامعه، رکن توحید

زیارت جامعه امام را پایه و رکن توحید میداند: «و ارکاناً لتوحیده». راز این نکتۀ مهم در جای دیگر زیارت بیان شده است: «و من وحده قبل عنکم» یعنی اگر گفتار و رفتار این موحدان واقعی و بیان کنندگان حقایق توحیدی نباشد، بشر نمیتواند به قله های رفیع عرفان صعود ک...

زیارت نامۀ جامعه مرام نامۀ اعتدال

زیارت نامۀ جامعه مرام نامۀ اعتدال

زیارت جامعه کبیره مرام نامۀ اعتدال است حتی مثل مرحوم صدوق که قاطعانه ضد غلو موضع می گیرد، زیارت جامعه کبیره را نه تنها مثل برخی از روشنفکران بزرگوار، مرام نامهٔ غالیان نمی داند بلکه مضمون آن را قاطعانه تایید و قبول کرده است ....

«تفدیه» در زیارت جامعه

«تفدیه» در زیارت جامعه

در بسیاری از زیارات ازجمله در زیارت جامعه کبیره جملاتی دیده می شود که اصطلاحا به آن « تفدیه » می گویند،تفدیه یعنی انسان چیزی یا شخصی را فدای محبوب خود قرار دهد. در چهار فقره از زیارت جامعه اعلام می کنیم خودم و عزیزانم فدای شما باد...