بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

روحانی بدلی

روحانی بدلی

روحانی بدلی را با تزویر و ریا می توان شناخت. روحانی بدلی ذلیل است و بردهٔ قارون ها ود فرعون ها. او دین را به دلخواه صاحبان قدرت و مکنت تفسیر می کند....

زبان حال یک روحانی

زبان حال یک روحانی

در یکی از گروه ها که جمعی از عزیزان دانشگاهی عضوند سخنان جناب ملکیان و آن گاه تعلیقه جناب علی رضاموثق در انتقاد به روحانیون محترم مطرح شد و بنده طی چند نوبت نقدی به بعضی از این دیدگاه ها داشتم ، در اینجا لازم دیدم یک بخش از این نقدها را بیاورم به عنوان...