بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

زبان حال یک روحانی

زبان حال یک روحانی

در یکی از گروه ها که جمعی از عزیزان دانشگاهی عضوند سخنان جناب ملکیان و آن گاه تعلیقه جناب علی رضاموثق در انتقاد به روحانیون محترم مطرح شد و بنده طی چند نوبت نقدی به بعضی از این دیدگاه ها داشتم ، در اینجا لازم دیدم یک بخش از این نقدها را بیاورم به عنوان...