بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

زیبایی و زشتی اخلاقی

زیبایی و زشتی اخلاقی

حال مگر در آنجا که با گفتن دروغ، انسانی از خطر بزرگی مثل خطر مرگ نجات پیدا می کند همه ی عقلا دروغ را تجویز نمی کنند و آن را زیبا نمی بینند⁉️و مگر گفتار راستی که منجر به کشته شدن بی گناهی شود از نظر عقلا زشت و ممنوع نیست⁉️ پس چرا گفتید زشتی دروغ و زیبای...