بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

علم و حلم

علم و حلم

حلم جلوه زیبای اخلاق انسانی است که اگر در وجود انسانی محقق شد بسیاری از ارزشهای دیگر را هم به دنبال خود دارد، پس علم نافع که ضد جهل است علم همراه با حلم است ...