بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

تقوی تا کجا و چگونه؟

تقوی تا کجا و چگونه؟

وقتی برای بشر محدود هدف نامحدود {= رعایت حق خدا } قرار داده می شود ، به معنای آن است که تا «زنده ای» حرکت کن ، تا «توان» داری کوشش کن و بدانکه دانشگاه تقوی و فضیلت فارغ التحصیل ندارد.پس تا نفس باقی است پیمودن مراحل بالاتر تقوی نیز میسر است ...