بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

«تفدیه» در زیارت جامعه

«تفدیه» در زیارت جامعه

در بسیاری از زیارات ازجمله در زیارت جامعه کبیره جملاتی دیده می شود که اصطلاحا به آن « تفدیه » می گویند،تفدیه یعنی انسان چیزی یا شخصی را فدای محبوب خود قرار دهد. در چهار فقره از زیارت جامعه اعلام می کنیم خودم و عزیزانم فدای شما باد...