بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

ترفند تزیین

ترفند تزیین

آیاتی در قرآن کریم تصریح دارد که ابلیس از شیوه «تزیین» برای فریب مردم استفاده می کند,یعنی برای جلب و جذب مشتریان خود زباله ای را در قالب شیرینی خوش بو و خوش طعم به آنها عرضه می کند، زیرا مردم اگر زباله را زباله ببینند هرگز به طرف خوردن آن نمی روند ....