بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

شعائر حسینی (2)

شعائر حسینی (2)

در قران کریم هم از لزوم تعظیم شعائر سخن به میان آمده است ، و هم از تعظیم حرمات [ مقدسات ] ، باید گفت هر امری که از شعائر باشد جزء مقدسات هم هست

شعائر حسینی (1)

شعائر حسینی (1)

در این عصر و زمان که اطلاعات به زودی متتشر می شود ، در این زمانی که دیگران دنبال بهانه هستند ، چنین می طلبد که ... برخی شیوه های سوگواری را که با توجه به نصوص عام به عنوان اولی نه تنها مانع ندارد بلکه مستحب هم هست ،ولی ممکن است بازتاب مناسبی نداشته باش...

محرم

محرم

محرّم همان ماهی است که مردم در جاهلیت به احترام آن ماه ظلم و کشتار در آن را ممنوع کرده بودند، ولی این امّت نه احترام ماه خود را نگاهداشته و نه احترام پیغمبر خود را، در چنین ماهی فرزندان او را کشتند و اهل بیت او را اسیر کردند و اموالش را به غارت بردند، ...