بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

استعفا از عضویت در جامعه مدرسین

استعفا از عضویت در جامعه مدرسین

نامه حضرتعالی به محضر مبارک مرجع بزرگوار شیعه حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی دامت برکاته هرگونه تردیدی را که تاکنون در باره ادامه عضویت در آن جامعه محترم داشتم مرتفع کرد ..