مجموعه تقریرات درس خارج اصول در سال تحصیلی 1399-1400

پس از طرح مباحثی همچون حجیت یا عدم حجیت خبر واحد، وجه حجیت قول رجالی، حد اعتبار کتب اربعه و انسداد در سالیان گذشته، نوبت به آن رسید که در سال تحصیلی 1399-1400 درس خارج اصول استاد عندلیب همدانی متمرکز بر یکی از مهم‌ترین مباحث اصولی، یعنی مسألۀ تعادل و تراجیح شود. آن‌چه در ذیل تقدیم می‌شود، چند سطری از این تقریرات است و در ادامه نیز می‌تواید مجموعۀ این تقریرات را دریافت کنید:


بعد از طرح مباحث مربوط به خبر واحد و اساس مطالبی که در انسداد مطرح است، حضرات اصولیین وارد مباحث اصول عملیه می‌شوند، و در پایان مباحث اصول عملیه به عنوان خاتمه بحث تعادل و تراجیح را مطرح می‌کنند، نفس عنوان خاتمه  اشعاری دارد به این که گویا این مبحث جزء اصول نیست، و حال آن که شما هر  معیاری را برای مسائل اصولی بپذیرید، این بحث اگر نگوییم مهمترین، بلکه یکی از مهمترین مباحث اصولی است، بنابراین جایگاه این بحث این جا -یعنی پایان اصول- نیست که اصولیین مطرح می کنند . باید بعد از مباحث مربوط به طرق و  امارات، خبر واحد، بحث انسداد، این بحث مطرح شود و لذا ما مخصوصا پیش از  ورود به اصول عملیه بحث تعادل و تراجیح را ان شاء الله مطرح می‌کنیم.


دریافت مجموعه تقریرات درس خارج اصول در سال تحصیلی 1399-1400

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...