دین کجا و من کجا؟

با نگاهی به قرآن کریم و روایات به واژه هایی چون: «حسن خلق»؛ «حلم»؛ «مدارا»؛ «رفق»؛ «صبر»؛ «کظم الغیظ(فرو بردن خشم)؛ «محبت»؛ «رأفت»؛ «الفت»؛ ؛«احسان»؛ «انصاف»؛ «بر»؛ «عفو»؛ «صفح» و نیز به تعابیری مثل  «لین الجانب»؛ «لین العریکة»؛ «لین الکنف» و « الموطئون أکنافا= نرم خویی» برمی خوریم، آیا من که نام خود را مسلمان گذاشته ام این چنینم؟!

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...