تمثال مرحوم شیخ محمدتقی عندلیب

عالم متقی, خطیب و روضه خوان مخلص حسینی مرحوم شیخ محمد تقی عندلیب:

شیخ محمد تقی عندلیب

سرودهٔ عمان‌ سامانی در بارهٔ دوستان و إخوان صاحبدل خود در اصفهان مخصوصا شیخ محمد تقی عندلیب و ختم به مصیبت فخر الشهداء حضرت ابوالفضل العباس

سلام الله علیه:

باز از میخانه، دل بویی شنید

گوشش از مستان، هیاهویی شنید

دوستان را رفت، ذکر از دوستان

پیل را یاد آمد از هندوستان

ای صبا ای عندلیب کوی عشق

ای تو، طوطی حقیقت گوی عشق

ای همای سدره و طوبی نشین

ای بساط قرب را، روح الامین

ای بفرق عارفان کرده گذار

ای بچشم پاک بینان، رهسپار

رو به سوی کوی اصحاب کریم

باش طایف اندر آن والا حریم

﴿در گشودندت گر اخوان از صفا﴾

﴿راه اگر جستی در آن دار الصفا﴾

﴿شو در آن دار الصفا، رطب اللسان﴾

﴿همطریقان را سلام از ما رسان﴾

﴿﴿خاصه آن بزم محبان را، حبیب﴾﴾

﴿﴿گلشن اهل صفا را، *عندلیب*﴾﴾

﴿﴿اصفهان را، *عندلیب* گلشن اوست﴾﴾

﴿﴿در اخوت گشته مخصوص من اوست﴾﴾

﴿گوی ای جنت، بجستجویتان﴾

﴿تشنه لب کوثر، بخاک کویتان﴾

﴿دستی این دست ز کار افتاده را﴾

﴿همتی این یار بار افتاده را﴾

تا که بر منزل رساند بار را

پرکند گنجینة الاسرار را

شوری اندر زمره‌ی ناس آورد

در میان، ذکری ز عباس آورد

نیست صاحب همتی در نشأتین

همقدم عباس را، بعد از حسین

در هواداری آن شاه الست

جمله را یک دست بود او را دو دست

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...