زیارت نامۀ جامعه مرام نامۀ اعتدال

1/اصل وجود عصمت و نیز اصل مقام علمی بلند معصومین «علیهم السلام» بین همهٔ گرایش های علمی و مکاتب کلامی شیعه مسلم است، پایین ترین درجهٔ عصمت که همگان معترفند، عصمت از گناه عمدی است و نیز عصمت و بی خطایی پیامبر «صلی الله علیه و آله» در بیان وحی الهی و نیز عصمت امامان «علیهم السلام» در تشریح و تبیین وحی و سنت نبوی قدر متیقن از عصمت است؛ اما مراحل بالاتر مثل جواز یا عدم جواز سهو النبی در نماز یا در امور معمولی زندگیش و نیز علم غیب گسترده همواره مورد بحث بوده و هست.

2/در تفسیر غلو و نیز تقصیر اختلافاتی هست؛ اما آنچه همگان آن را تقصیر می دانند عدم اعتقاد به آن قدر متیقن از علم و نیز قدر متیقن از عصمت است که در بند نخست عرض کردم و آنچه همگان غلو می دانند، اعتقاد به مقام خالقیت و ربوبیت و الوهیت برای امامان و نیز قول به تفویض است، یعنی خداوند امر نظام تکوین را پس از خلق به آنان سپرده و آنان مستقل در تاثیر در نظام هستی می باشند.

3/ زیارت جامعه کبیره مرام نامۀ اعتدال است حتی مثل مرحوم صدوق که قاطعانه ضد غلو موضع می گیرد، زیارت جامعه کبیره را نه تنها مثل برخی از روشنفکران بزرگوار، مرام نامهٔ غالیان نمی داند بلکه مضمون آن را قاطعانه تایید و قبول کرده است.

4/ به غیر از مراحل قطعی و یقینی از غلو و تقصیر من نمی توانم هر عقیدهٔ مخالف با خودم را نشانهٔ غلو و یا تقصیر بدانم.

5/ اگر چه غلو‌ و تقصیر عالمان خطرناک است اما غلو‌ و تقصیر جاهلان هم دردناک است. هیئت و محفلی که به نام اهل بیت «علیهم السلام» تشکیل می شود‌، تجسم اعتدال فکری است نه غالی و نه مقصر.

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!