توصیه های پزشکی و بهداشتی دین

انتظار اساسی از دین هدایت معنوی و تکامل روحانی و اخلاقی آدمی است ، و اگر مثلا سخن از حلیت طیبات و حرمت خبائث به میان می آورد از آن‌جهت است که‌ جسم و روح انسان در ارتباط وثیق و تنگاتنگی به سر می برند و غذای جسم آدمی با غذای جسم حیوانات تفاوت اساسی دارد.

غذای حرام و یا شبهه ناک می تواند آسیب جدی به روند تکامل معنوی آدمی وارد کند ، لذا ضرر خبائث منحصر در ضرر بدنی نیست ، بلکه ضرر معنوی هم باید ملاحظه شود.

روایات مربوط به آثار و آداب خوراک و بعضی از خوراکی ها اگر از بوته نقد سند و‌متن سالم برآید، نیز از این منظر قابل تفسیر است که انسان باید در تربیت و تزکیه روح از مراقبت جسم هم غافل نماند.

پژوهش های طب سنتی و سینایی در کنار آخرین تحقیقات پزشکی نوین می تواند در این کوشش گرانقدر علمی افق روشنتری را برای پژوهشگران دینی باز کند.

در تمام روایاتی که به نحوی مربوط به علوم تجربی دیگر و یا علوم انسانی می شود ضرورت نقد سندی و متنی توسط فقیهان و عالمان آن رشته قابل انکار نیست.

اساس سخن فوق بر این مبنای اصولی استوار است که حجیت خبر واحد در صورتی است که سند روایت نقادی شود و نیز متن آن با روح قرآن و سنت قطعی و نیز با دو عنصر عقل و علم سنجیده شود.

 گاهی نتیجه پژوهش جمعی کنار گذاشتن و طرد یک روایت است ولی گاهی هم نهایتا روایت را نمی فهمیم و علمش را به خود معصوم واگذار می کنیم‌ ، یعنی اگر چه عملا به آن روایت‌ استناد نمی کنیم ولی قاطعانه هم حکم به جعلی بودن آن نمی کنیم.

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...