روایات طب و پاسخ به یک سوال

 در مطالب گذشته ما این آمده بود که طبق نظر شیخ صدوق بر فرض اعتبار سندی برخی از تجویزهایی که در روایات طبی شده است مربوط به آب و هوا و جغرافیای حجاز و مناطق گرمسیر دیگر است و قابل تسری به مناطق دیگر نیست، حال پرسش این است که آیا این مطلب در مورد روایات غیر طبی هم قابل طرح است؟

 پاسخ این است که ویژگی تجویزهای طبی متغیر بودن آن از جهت مکان و زمان بلکه از جهت اشخاص مختلف است ، و هر موضوع دیگری که این ویژگی را داشت، تسری و شمول و اطلاق آن به دیگر موارد باید با شواهدی اثبات شود و الا اطلاق قابل تمسک نیست چون با وجود احتمال قرینه بر اختصاص نمی توان به اطلاق تمسک کرد ، و این حقیقت بنابر مسلک اضطرار در استنباط که مختار نویسنده است واضح تر خواهد بود.

ناگفته نماند این مطلب در حوزه مسائل اجتماعی و عقلایی فقه بیشر به چشم می خورد.

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...