استاد عندلیب همدانی: مدار اصلی در حرکت اربعین حسینی انسانیت است!

به مناسبت اربعین حسینی پایگاه خبری شفقنا گفتگویی با استاد عندلیب همدانی داشته که به مد نظر مخاطبین محترم می رسد:

  • بزرگان همواره تأکید می کنند کسانی که به سوی بارگاه ملکوتی امام حسین(عپیاده روی می کنند باید به اخلاق حسنه و آموزه های دین مبین اسلام پایبند باشند، منظور چه اخلاقی و چه آموزه هایی است؟ به طور مصداقی زائرین اربعین حسینی چه نوع اخلاقی را باید رعایت کنند و به نمایش بگذارند؟  

زائرین نشان دهند که در مکتب امام حسین(عدرس اخلاق و ادب یاد گرفته است

پیام زائر اباعبدالله الحسین(ع) در حقیقت این است که اگر من در عاشورای سال ۶۱ زنده بودم در رکاب حضرت سیدالشهدا جانبازی می کردم چنانچه در زیارت هم آمده «یا لَیتَنا کنا مَعَکم»؛ زائر باید توجه داشته باشد که اخلاق، روش و منش اصحاب حضرت به چه صورت بود، همان را در حد خودمان به عنوان زائر اباعبدالله الحسین(ع) نشان دهیم.

تمام گفتار، رفتار، حرکات و سکنات زائر در این سفر باید نشان دهد که در مکتب حسین بن علی درس اخلاق و ادب یاد گرفته است، مخصوصاً رعایت ادب نسبت به زائران دیگر؛ به هر حال انسان در سفر خسته می شود، ولی زوار امام حسین(ع) باید مراقب باشند که نسبت به برخی از زوار امام حسین(ع) سخن جسارت آمیزی نداشته باشند. هَم و غم زائر فقط این باشد که جلب رضایت حضرت سیدالشهدا را داشته باشد.

  • مراسم پیاده روی اربعین سال هاست که در فرهنگ شیعیان به عنوان نمادی از وفاداری و لبیک به امام حسین(عو تکریم و زنده نگه داشتن واقعه عاشورا تلقی می شود؛ اما طی سال های گذشته مراسم اربعین به مانیفستی برای شیعیان جهان مبدل شده استحضور شیعیانی از بیش از ۷۰ کشور جهان در این مراسم، بزرگترین تجمع مذهبی در جهان را رقم می زند که می تواند حامل پیام های مهمی برای جهان اسلام و همچنین مردم دنیا باشداز نظر شما این مراسم چه پیام هایی را به همراه داشته و دارد؟

زیارت اربعین دو بُعد دارد، یک بُعد شخصی که برای خود انسان است و ترقیّات معنوی و روحی انسان می باشد. بُعد دیگر اجتماعی، آشکار و ظاهر است. اولاً توجه کنیم که از روایات استفاده می شود که بعد از شهادت سیدالشهدا چهل روز تمام موجودات در یک عزاداری خاصی که برای ما قابل درک نیست، به سر می بُردند. پس اگر در اربعین عزاداری می کنیم یا به زیارت می رویم، می خواهیم نمادی از چهل روز عزاداری تمام عالم را برای جهانیان نشان دهیم. اربعین روزی است که یادآور زیارت جابر و اهل بیت اباعبدالله الحسین از کربلاست، آن هم با وضع دلخراشی که اهل بیت(ع) وارد کربلا شدند. همه این حوادث پیام هایی را به همراه دارد؛ یک پیام این است که شما مواسات با اهل بیت(ع) داشته باشید و با این پیاده روی مقداری از درد و رنجی که اهل بیت(ع) در این مسیر چهل روز داشتند، حس کنید.

پیام شخصی مراسم اربعین؛ با اهداف امام حسین(عآشنا شویم

این پیاده روی باعث می شود که انسان پرورش یابد البته با اینکه قابل قیاس با پیاده روی و حرکت اهل بیت(ع) نیست؛ امروز همه امکانات فراهم است، اما برای اهل بیت(ع) این چنین نبود و چهل روز در اسارت بودند.

پیام دیگر زیارت اربعین که برای خود انسان مهم هست، این است که با اهداف امام حسین(ع) آشنا شویم، در زیارت اربعین امام حسین(ع) می خوانیم: «فاعذر فی‌الدعا و منح النصح و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله وحیرهالضلاله»؛ بدین معنا که خون امام آگاهی بخش است. امام خون خود را داد که مردم آشنا و آگاه شوند و بفهمند و بدانند که در چه موقعیتی به سر می برند. پس یک پیام زیارت، پیام شخصی است و آن اینکه عرفان و معنویت خود را بالا ببریم و آشنایی خود را با هداف امام حسین(ع) بیشتر کنیم.

پیام اجتماعی مراسم اربعین؛ علی رغم تلاش عده ای مکتب حسینی پا برجا و زنده است

بُعد دوم پیام، پیام های اجتماعی و آشکار است در حقیقت پیام زیارت اربعین این است که اگر چه در طول تاریخ خواسته اند شیعه و مکتب اهل بیت(ع) را از بین ببرند و امروز بسیاری به دنبال از بین بردن نام و یاد و مکتب اهل بیت(ع) هستند، اما زیارت اربعین نشان می دهد که نام امام و مرام امام شهید و مکتب حسینی پا برجا و زنده است و زنده خواهد ماند و شیعه روز به روز در رشد، ترقی و تکامل خواهد بود.

  • اربعین یک حرکت اجتماعی عظیم محسوب می شود که می توان از ظرفیت های آن در موارد مختلف استفاده کرد، مراسم اربعین می تواند برای مسلمانان جهان اسلام، جهان تشیع و سایر مذاهب چه دستاوردی داشته باشد؟  

امام حسین(عرهبری برای انسانیت همه ادیان است

درست است که امام شهید، امام دوم ما شیعیان است و ما دلبستگی بسیاری به آن حضرت داریم، اما امام حسین(ع)، نوه پیامبر(ص) و یک شخصیت علمی و اخلاقی بزرگ اسلامی است که اختصاص به شیعه ندارد و برای همه مسلمین است. همه مسلمین امام را با دیده احترام می نگرند و به او تعظیم می کنند و در این نمایش قدرت اسلام حضور پیدا کنند. از طرف دیگر امام شهید برای همه ادیان یک امام و رهبر برای انسانیت است لذا شاهدیم که مسیحیان از راه دور برای زیارت اربعین می آیند و این امر نشان می دهد که امام فقط برای شیعه و حتی برای مسلمانان نیست. پیام آگاهی، آزادی و عدالت پیام هایی نیستند که اختصاص به شیعه داشته باشد بلکه برای همه مسلمانان و همه انسان ها جاذبه دارد.

  • حرکت عظیم مراسم اربعین حسینی، بیانگر و یادآوری مجدد مظلومیت امام حسین و یاران و اهل بیت ایشان است، در شناخت حرکت امام حسین به افکار عمومی  دنیا، این حرکت چقدر موثر است و چه مفاهیمی در بر دارد؟  

مراسم اربعین توجه بسیاری از کسانی که شناختی از امام حسین(عندارند را به خود جلب کرد

یکی از اهدافی که در شعائر امام حسین(ع) وجود دارد، همین آگاهی بخشی است. این پیام ها توجه نسل های آینده شیعه و کسانی که از مکتب تشیع و امام حسین(ع) خبری ندارند یا کم اطلاع دارند را جلب می کند و این پرسش را به وجود می آورد که مگر امام حسین(ع) که بود که بعد از ۱۴۰۰ سال، ۲۰ میلیون نفر با پای پیاده به کربلا می روند؟ این پرسش نشان از این دارد که این حرکت تأثیری در قلوب مردم داشته و دارد لذا زیارت اربعین تاکنون باعث شده که بسیاری از افراد به دنبال مطالعه و تحقیق راجع به شخصیت سیدالشهدا بروند.

  • این مراسم به عنوان هویتی برای شیعیان محسوب می شوداگر بخواهید به مهم ترین مولفه هایی که زیباترین زوایای روابط انسانی را جلوه گر است، اشاره کنید کدام موارد را می توانید برشمرید؟   

مراسم اربعین مسیری نیست که ما بخواهیم آن را با مسایل تفرقه انگیز و زودگذر آلوده کنیم

پیاده روی اربعین نماینگر یک اتحاد انسانی، اسلامی و شیعی است. اتحاد انسانی یعنی هر کسی که در آن زیارت شرکت کند با هر مذهبی برای ما محترم هست، یک انسان است و احترام و کرامت او واجب می باشد چرا که مدار، انسانیت است.

مسلمانانی که در این مراسم حضور پیدا کردند یک اتحاد اسلامی را منصه ظهور می رسانند بنابراین نباید حرفی و عملی که نشان از تفرقه و جدایی باشد در این مسیر بسیار مبارک گفته شود، این مسیر، مسیری نیست که ما بخواهیم آن را با مسایل تفرقه انگیز و زودگذر آلوده کنیم بنابراین مولفه اول اتحاد است.

مولفه دوم معرفت است، ما در زیارت نامه ها و روایات خود می گوییم که زیارت معرفت می خواهد، چه بهتر زائر پیش از حرکت و در مسیر حرکت کاری کند که معرفت او نسبت به امام و زیبایی هایی که امام آفریده بیشتر شود.

محبت به امام حسین(عخاص شیعه نیست

مولفه سوم اظهار عشق و محبت نسبت به تجسم همه زیبایی های عالم یعنی حضرت سیدالشهداست؛ این اظهار خود یک حد مشترکی بین همه انسان ها و مسلمین است؛ محبت به امام حسین(ع) خاص شیعه نیست، اهل سنت و انسان های آزاده نیز به امام حسین(ع) محبت دارند، اگر این سه اصل به ضمیمه اخلاق، ادب و متانت رعایت شود، نمونه یک زیارتی خواهد بود که اهل بیت(ع) از ما خواستند.

  • روایت های متفاوتی بعضا از سوی افرادی که در مراسم اربعین شرکت کرده اند، گفته شده، از نحوه رفتار و مهمان نوازی اهالی موکب ها تا تبلیغ جریانات مختلف شیعی و دیگر مذاهب و گروه هافکر می کنید چنین اجتماع میلیونی که در یک زمان و‌ مکان مشخص تشکیل می شود، دارای چه اندازه پتانسیل و ظرفیت سازی برای معرفی شیعه به دیگر جوامع است؟ و چه کارها و اقدامات شایسته ای در معرفی هر چه بهتر این ظرفیت عظیم می توان به کار بست؟

می توانستیم بیش از این از ظرفیت میلیونی و اجتماع بی نظیر استفاده کنیم

نمی گویم که تا به امروز از این ظرفیت و پتانسیل استفاده نکردیم، اما بسیار بیش از این که اکنون هست، می توانستیم از این ظرفیت میلیونی و اجتماع بی نظیر استفاده کنیم. به جای اینکه هر کسی، هر گروهی و هر قشری از اقشار به این فکر باشد که حرف و ایده خود را مطرح کند، بر مشترکات متمرکز شویم و موارد اختلافی را کنار بگذاریم، در اینجا دولت ایران و عراق می توانند کمک کنند، اما مهم تر از کاری که حکومت ها می توانند انجام دهند خود مردم هستند که از این ظرفیت ها استفاده کنند و بعد از اینکه از زیارت برگشتند به عنوان توشه برای خود و دیگر اعضای خانواده و دوستانشان به ارمغان آورند.-

  • همانطور که بیان کردید مراسم اربعین دارای دو پیام در بُعد فردی و اجتماعی؛ چطور می توان تأثیرات و پیام های این مراسم را در طول زندگی تداوم ببخشیم و نهادینه کنیم؟ 

پس از بازگشت از مراسم اربعین دوباره تابلوی زیبایی که ترسیم کردیم را آلوده نکنیم

اول تصمیم جدی گرفتن، دوم عهد و پیمان با سیدالشهدا بستن چنانکه در زیارات حضرت هم هست،  لبیک گفتن فقط با زبان که نیست، لبیک یعنی تمام وجودم اطاعت از تو می کند. پس از اینکه با امام حسین(ع) عهد و پیمان بستیم نباید این عهد و پیمان را بشکنیم. سوم مراقبت؛ یعنی زائر گمان نکند حال که از زیارت برگشت دیگر تمام شد، درست است که گذشته او مورد رحمت و مغفرت الهی قرار گرفته است، اما دوباره این تابلوی زیبایی را که ترسیم کرده، آلوده نکند.

  • چند سالی است که حضور جوانان به خصوص جوانان ایرانی در مراسم پیاده روی اربعین تجلی خاصی داردبه نظر شما چه مولفه هایی برای جذب جوانان امروزی و به نوعی نسل جدید حضور در این مراسم را از سوی آنها رقم زده است؟

میانسالان حاضر در مراسم اربعین در اخلاق و رفتار الگویی برای نسل جوان باشند

اگر پیام های عاشورا را با بیانی نو، عزاداری های خود را با سبکی دلنشین و رعایت تمام امور شرعی و فقهی انجام دهیم و نوحه خوانی های ما یک نوحه خوانی های درستی باشد، پیرمردان و میانسالانی که در این سفر هستند، نکات اخلاقی و رفتاری را رعایت کنند، جوانی که در این سفر است، از اخلاق و رفتار آنان الگوبرداری می کند.

پیام های زیبا با بیان زیبا، اخلاق مسن و میانسالانی که در کاروان ها و گروه ها هستند باعث می شوند که جوانان به این مراسم و پیام های آن جذب شوند.  از سوی دیگر جوانان در هیأت ها دوستانی دارند و علاقه دارند گروهی به کربلا بروند، بسیار مناسب است که یکدیگر را برای حضور در این مراسم تشویق کنند و با یکدیگر همگام شوند.

  •  به باور شما چرا با وجود انواع تهدیداتی که همواره بر سر حضور مردم عراق در مراسم اربعین بوده است از تهدیدات زمان صدام در قطع اعضای بدن به جرم شرکت در اربعین تا گروه های تروریستی در عراق حال حاضر اما هیچ گاه باعث نشده چراغ اربعین حسین کم سو و بی رمق شود؟

این وعده خداست که هرگز چراغ اربعین حسین(عخاموش نخواهد شد

 این مساله مربوط به امروز نیست، مگر نه اینکه قبر سیدالشهدا را آب بستند و خراب کردند و دست و پای زائران را قطع می کردند، متوکلان چه کردند؟ اما مگر توانستند به اهداف خود برسند؟ ممکن است که به صورت موقت کاری کنند که زائرین به کربلا نروند، ولی هرگز ادامه پیدا نمی کند. پاسخ شما این است «یُرِیدُونَ أَن لِیُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ » آنان می خواهند نور خدا را خاموش کنند، اما خداوند اجازه نمی دهد نوری که جلوه نور خودش هست یعنی سیدالهشدا کمرنگ شود، این وعده خداست منتها دشمنان تشیع و حسین بن علی این اصل را نمی فهمند، اما این بشارت را خداوند به ما داده که نور خداوند خاموش نشدنی است.

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...