مجموعه تقریرات درس خارج اصول در سال تحصیلی 1397-1398

در سال گذشته بیان شد که اصل در ظنون عدم حجیت است، بحث از این شد که آیا از این قانون اولیه ما موارد استثنا داریم یا نداریم؟بحث شهرت، اجماع منقول و محصل در همین مسیر بود که آیا دلیلی بر حجیت شهرت، دلیلی بر حجیت اجماع داریم که در عین آن که قطع نمی آورد، در عین آن که ظنی است، حجت باشد یا نه؟ که بحث مفصل این سه نیز گذشت.

مهم ترین موردی که جای بحث دارد و امسال مطرح می شود، بحث خبر واحد است. آیا همان طور که عده ایی گفته اند خبر واحد جزء مستثنیات از آن قانون اولیه است؟ یا باید برای این استثاء معیار قائل بود؟ بررسی حجیت یا عدم حجیت خبر واحد و پاسخ به سوالات مطرحه، بی تردید یکی از پر فائده ترین مباحث اصولی است. 

در مجموعه جلسات درس اصول استاد عندلیب همدانی در سال تحصیلی 98-1397 محور مباحث حجیت یا عدم حجیت خبر واحد بود و به تبع در ادامه نیز وجه حجیت قول رجالی و حد اعتبار کتب اربعه بررسی شد. در ادامه مجموعه تقریرات درس خارج اصول استاد عندلیب همدانی در سال تحصیلی 1397-98 تقدیم می گردد:

دریافت مجموعه تقریرات درس خارج اصول (1397-1398) لینک اصلاح شد

برای دریافت متن تقریرات و صوت استاد به تفکیک هر جلسه به لینک زیر مراجعه کنید:

درس خارج اصول استاد عندلیب همدانی (1397-1398)

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...