استاد عندلیب همدانی:‌ ازدواج با کودک به غیر از مواردی که صرفا قصد محرمیت باشد، حرام است.

به نقل از خبرگزاری ایلنا، آیت‌الله عندلیب همدانی استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با دو فصلنامه بهار حکمت گفت: ازدواج با کودک به غیر از مواردی که صرفا قصد محرمیت باشد، حرام است. بنده با جرأت تمام می گویم که فتاوایی که بعضی ها در مورد ازدواج با هدف استمتاع از کودک گفته اند، قطعا باطل است.

کودک یعنی کسی که بلوغ جنسی لازم را ندارد و مهم‌تر اینکه رشد عقلانی مناسب برای تشکیل خانواده را ندارد و تعیین سن،  به لحاظ مناطق جغرافیایی و زمانها متغیر است و در این زمینه فقیه باید به نظرات دانشمندان از جمله جامعه شناسان و روان شناسان توجه کند.

همچنین در کانال استاد چنین آمده است:
ازوداج اگر به هدف صرف محرمیت و نه اسمتاع باشد بحثی مستقل می طلبد ، ولی اگر به نیت استمتاع باشد ، استمتاع از کودک با تعریفی که در مصاحبه شده، خلاف عقل و مصداق ظلم ، خلاف نگاه عقلایی به نکاح و خلاف روح شریعت و مذاق شارع است ، پس هر گونه استمتاع حرام و اساس ازدواج باطل خواهد بود.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...