دو گونه از زیستن

دو گونه از زیستن

قران کریم دو نوع زیستن برای آدمیان معرفی می کند، حیات طیبه و معیشت ضنک، حیات طیبه یعنی زندگی الهی و انسانی که بر پایه خداباوری، شناخت ارزش انسانیت، زیبانگری، رعایت حقوق همگان، ادب در گفتار و رفتار، رزق حلال و طیب و آخرت نگری است. در حیات طیبه لذت به معنای صحیح آن معنی می شود.

معیشت ضنک که اساسا نام حیات نمی توان بر آن نهاد ، گذران عمر است در غفلت از خدا و غفلت از خود ، زیست بی هدف و پوچ، زندگی در زندان هوی و هوس و اسیر بت مال و مقام بودن، در این نوع زیستن الم و درد واقعی خود را لذت نشان می دهد، زشتی های اخلاقی زیبا جلوه گری می کند، و دنیای حسنه دنیای ملعونه می گردد.

استاد عندلیب همدانی

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...