در محضر پدر(11)؛ سوره هل اتی در اشعار عرب

سوره هل اتی در اشعار عرب

هل اتی « هل اتی» فی غیرهم                                  الموفون خوفا من الباری بمنذور

والمطعمون لوجه الله لا لجزی                                   سوی یتیم و مسکین ومأسور

شعر از سید حسین الغریفی

و نیز سید عبدالروءف الجد حفصی گوید:

هم امناء الله، فی هل اتی اتی                                   مدیحهم بالنص غیر مدافع

مرحوم آیت الله حسین عندلیب همدانی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...