انواع نگاه

انواع نگاه

۱/ گروهی بدون تفکر از کنار وجود خود و جهان آفرینش می گذرند، اما گروهی دیگر نگاه «آیه بین» دارند و با تامل و اندیشه در آینه وجود خود و دیگر مخلوقات حضرت حق آیات زیبای او می بینند.

۲ / گروهی از کنار هر حادثه ای به سادگی عبور می کنند ، اما عدۀ دیگری نگاه « عبرت بین » دارند و از ظاهر و پوسته جریانات و حوادث عبور می کنند و به پیامهای سازنده و احیانا هشدار دهندۀ آن حوادث پی می برند.

۳ / گروهی نگاهی محدود دارند و فقط دنیا می بینند ، اما انسانهایی هستند که نگاه اصلی آنها به حیات واقعی است ، این گروه «آخرت بین» هستند. اساس دعوت پیامبران ، امامان و دیگر مصلحان اصلاح نوع نگاه انسانهاست.

استاد عندلیب همدانی

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...