انواع محبت

۱/ محبت های خیالی ، آنجا که شخصی سرابی را زیبا ببیند و جذب آن شود نام این محبت خیالی است ، انسانی که خیال می کند با صرف تمتع بیشتر از اموال دنیوی «آرامش» پیدا میکند، و آن آرامش سرابی و خیالی را زیبا می بیند، محبت به مال در وجودش زنده تر می شود .

۲/ محبت های شیطانی‌، آنجاست که شیطان با سیاست تزیین زشتی ها [اعم از انسانهای زشت، سیرت و گفتار و رفتار ناپسند به ظاهر شیرین] را زیبا جلوه داده و او را فریب دهد و طبیعتا محبت به زشت زیبا نما پیدا شود.

۳ /محبت های الهی و انسانی ، آنجا ست که زیبایی های واقعی را با عقل و فطرت و با استمداد از دین شناسایی کنم و جذب آنها شوم ، و به آنها عشق بورزم.

محبت های غریزی مثل محبت به همسر و فرزندان و.. یا محبت به اموال اگر با فرمان عقل و فطرت بود، و اگر منطبق بر موازین حکیمانه دین بود ، نه خیالی است و نه شیطانی, بلکه الهی و انسانی است ....

استاد محمد عندلیب همدانی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...