در محضر پدر(7)؛ امام زاده هادی همدان

در کنار قبر بابا طاهر مزاری قرار دارد که مردم شهر آن را فرزند علی می نامند، و در همدان نامه خطی زمان قاجار که نزد ماست آن را حارث بن علی نامیده است و گوید معلوم نیست این علی کیست، ولی با توجه به مطالبی که خواهد آمد نام او هادی است و مقصود از علی هم حضرت علی بن الحسین علیهما السلام است.

این مزار پیشینه ای طولانی دارد و در قدیم صحن وسیعی داشته، و قبرستان غربی همدان ، و از جمله قبر بابا طاهر بعد از این بقعه احداث گردیده است.

در قدیم لوحی عتیق به خط کوفی بر دیوار نصب بوده که مورد سرقت قرار گرفت،من مطلب زیر را از دو نفر که آن لوح را دیده بودند و هر دو از علمای ذوفنون و آشنا به خط کوفی بودند با واسطه /که نام واسطه هم خواهد آمد نقل می کنم :

الف //از مرحوم سید عبد الحسین خسروی ، که خود عالمی موثق و طبیبی مشهور بود شنیدم ، ایشان از مرحوم سید محمد علی خسروی که او نیز موثق و مطلع از فنون مختلفه بود نقل می کرد،که بر روی لوح به خط کوفی نوشته بود : هادی بن علی بن الحسین .

ب// عین همین مطلب را از عالم جلیل القدر مرحوم حاج میرزا علی نقی کوثر به واسطه دختر محترمه اش شنیدم.

حال یا این هادی فرزند بلافصل امام سجاد است که نامش در کتاب های اصلی نسب نیامده است، اگر چه در کتابهای معمولی نسب اشاراتی یافت می شود ، و یا فرزند با واسطه است که گاهی به جد اعلی نسبت می دهند.

مرحوم آیت الله حسین عندلیب همدانی

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...