در محضر پدر(6)؛ علم و عرفان

علم درک مفهوم یک شیء و تصدیق به وجود آن است ، ولی عرفان یعنی مصداق آن مفهوم را در خارج بشناسیم و آن را درک کنیم، مثلا در علم نحو اگر مفهوم فاعل را دانستیم واین که هر فاعلی مرفوع است ، این یعنی «علم»؛ اما در وقت مطالعه یک متن فاعل را شناختن و آن را مرفوع خواندن «عرفان» است.

مرحوم آیت الله حسین عندلیب همدانی

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...