علم رجال(3)؛ اعتبار سنجی روایات

نمی توان به صرف صحت سند یک روایت به آن نمره مناسب داد ، آن چه گفتیم تجمیع قرائن فقط در مورد سند است ، اما فقیه محتاج تجمیع قرائن دیگری برای مجموع سند و متن روایت است، اینک اشاره ای به این قرائن :

۱ / اعتبار سند

۲ /ارزش روایی منبع نقل روایت ، چون کتب روایی در یک سطح نیستند .

۳ / هماهنگی متن با قران و سنت نبوی و روایات معتبره دیگر ( شاذ نباشد.)

۴ / میزان اعتماد بزرگان مخصوصا قدما به روایت

۵/ تعداد روایات وارده به مضمون روایت مورد بحث و...

این مطالب که جنبۀ درایه ای و بعضا اصولی دارد محتاج بحث جداگانه است.

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...