سید ابن طاووس

اخیرا در بعضی گروه ها سخنانی بس ناروا در بارۀ عالم بزرگ، سیدالسالکین و المراقبین، ذوالحسبین، جناب علی بن موسی بن جعفر معروف به سید بن طاووس قدس الله روحه پخش شده است، من فعلا قصد ورود مفصل در این مورد را ندارم، فقط به چند نمونه از سخنان اعلام طائفه که همگی روحیۀ ضد تصوف داشتند اشاره می شود:

۱/ علامه حلی در اجازه به بنی زهره: «و من ذلک جمیع ما صنفه السیدان الکبیران السعیدان رضی الدین علی و جمال الدین احمد ابنی موسی بن طاووس الحسنیان قدس الله روحهما و رویاه و قرآه و ٱجیز لهما روایته عنی عنهما، و هذان السیدان زاهدان عابدان ورعان و کان رضی الدین علی (ره) صاحب کرامات حکی لی بعضها و روی لی والدی عنه البعض الاخر»

بحارالانوار \ ج ۱۰۴\ ص۶۳ و ۶۴\

۲/علامه مجلسی بعد از نقل نام کتب سید می فرماید: «کلها للسید النقیب الثقة الزاهد جمال العارفین، ابی القاسم علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسنی»

بحارالانوار\ ج ۱\ ص ۱۳\

۳/ مرحوم حر عاملی بعد از ذکر نام سید: « حاله فی العلم و الفضل و الزهد و العبادة و الثقة و الجلالة و الورع أشهر من أن یذکر، و کان ایضا شاعرا ادیبا منشئا بلیغا»

امل الامل \ ج ۲\ ص ۲۰۵ \ رقم\ ۶۲۲\

۴/ مرحوم اردبیلی صاحب جامع الرواة بعد از ذکر نام مبارک سید:«...قدس سره من أجلاء هذه الطائفة و ثقاتها جلیل القدر, عظیم المنزلة، کثیر الحفظ،نقی الکلام،حاله فی العبادة و الزهد أشهر من أن یذکر، له کتب حسنة رضی الله عنه»

جامع الرواة\ ج۲\ ص۶۰۴\ و نیز شبیه عبارت فوق در نقد الرجال تفرشی \ ج۳\ ص ۳۰۳\و نیز رجال کبیر استر آبادی و تعلیقه مرحوم وحید بهبهانی.

۵/مرحوم شیخ اسدالله تستری صاحب مقابس: «السید السند المعظم المعتمد العالم العامل العابد الزاهد الطیب الطاهر مالک أزمة المناقب و المفاخر صاحب الدعوات والمقامات و المکاشفات و الکرامات مظهر الفیض السنی و اللطف الخفی و الجلی ابی القاسم رضی الدین علی بوأه الله تحت ظله العرشی و أنزل علیه برکاته کل غداة و عشی و له کتب کثیرة..»

مقابس الانوار\ ص ۱۲\

غیر از موارد فوق عبارتهای بسیار دیگری است که از ذکر آنها به جهت اختصار چشم پوشی شد، بله باب بحث و نقد علمی منصفانه و مودبانه در مورد نظریات مرحوم سید مفتوح بوده و هست.

اضافه می کنم اینکه ایشان مکتبه ای بسیار ارزشمند داشته و منابعی نادر!

ر،ک: کتاب بسیار خوب «اتن گلبرگ» به نام: کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او، ترجمه سید احمد قرائی و رسول جعفریان، انتشارات کتابخانه مرحوم آیت الله مرعشی.

محمد عندلیب همدانی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...