تجربه ها و خاطرات(8)؛ مباحثات گروهی

۱/مقصود از مباحثات گروهی مباحثاتی است که شرکت کنندگان خود مبحثی را انتخاب کرده اند، بدون اینکه در درس استادی حضور پیدا کنند.

۲/مباحثات گروهی که گاهی بین بیش از سه نفر برقرار می شود در دو مورد موثر و لازم است:

الف\کسانی که در حوزۀ قم یا مشهد و.. هستند، که از سویی، دیگر نیاز به حضور در درس ندارند، و از سویی به هر دلیلی موفق به مهاجرت هم نشده اند، و نیز چه بسا جلسۀ تدریس مناسبی هم نداشته باشند.

ب\گروهی که مهاجرت کرده اند، حال چه مهاجرت تبلیغی و چه مهاجرت تدریسی

۳/مهاجرین باید به این نکته متوجه باشند که بدون این نوع مباحثه و نیز بدون پژوهش رشد علمی لازم را پیدا نمی کنند.

۴/موضوع مباحثه می تواند فقه یا اصول و یا تفسیر و..باشد، طبیعی است ذوق و نیاز خود و جامعه در انتخاب موضوع مباحثه تأثیر دارد.

۵/مباحثه از نظر زمانی با توجه به فرصتهای حضار تنظیم می شود ولی از هفته ای دو ساعت کمتر نباشد.

۶/این نوع مباحثات کتابی را به عنوان محور می خواهد که همه باید آن را مطالعه کنند، و نیز کتابها و منابعی که باید بین اعضاء تقسیم شود، تا هریک نکات آن را بازگو کنند.

۷/خواندن از روی کتاب و ترجمه اصلا مفید نیست بلکه باید از خارج مقصود مؤلف را توضیح داد و در موارد نیاز تطبیقی صورت بگیرد.

۸/حتما سعی در نقادی و ارائه ی نظریه داشته باشید.

۹/چکیدۀ مباحث را دقیق بنویسید.

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...