نظر مرحوم صدوق در روایات وارده در طب و چند نکته


روایات طب - مرحوم صدوق

عبارت فوق در مورد اخبار طبیه است که خود محتاج بحث مستقل و مفصلی است اما:

۱ آیا اگر در این مورد احتمال تاثیر شرائط جغرافیایی مطرح شد در مورد روایاتی که احکام فقهی اجتماعی را بیان می کند این احتمال مطرح نیست؟

۲ در روایات فقهی هم آنجا که سوال مطرح‌ شده است و امام پاسخ فرموده اند احتمال اختصاص پاسخ به سائل مطرح نیست؟

۳آیا احتمال تدلیس و تحریف فقط در روایات طبیه است و در روایات دیگر که در فهم آنها دچار مشکل می شویم این احتمال جا ندارد؟

۴آیا احتمال سهو ناقل فقط در مورد روایات طبیه است؟

۵آیا احتمال تقطیع روایت و یا نسیان بخشی از آن فقط در روایات طبیه است؟

بله اهتمام روات و فقها در امر نقل روایات بالاخص روایات فقهیه قابل انکار نیست ولی چون احتمالات یاد شده باز جا دارد آیا این مطلب مرحوم صدوق مؤید انسداد به ویژه در احکام اجتماعی نیست ؟

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...