مباحثی پیرامون خاتمیت(7)؛ ویژگی های بارز دین خاتم

پس از اینکه محدودۀ دین خاتم که همان دین نازل است، از دین موجود و معلوم تبیین شد، نوبت به بیان مهمترین ویژگی های دین خاتم می رسد:

۱ / اولین و مهمترین ویژگی بارز دین خاتم «فطری» بودن آن است، یعنی با سرشت آدمیان تطابق تام و تمام دارد، و این هم ریشه در حکمت خداوند متعال دارد که دستورات او هماهنگ با فطرت یکسان همه ی انسانها باشد....

۲/ دومین خصوصیت دین خاتم «عصمت» است، چه اینکه قرآن کریم کتابی است که باطل در آن راه ندارد، و پیامبر و امام هم انسانهایی بری از خطا و عصیانند.

۳/سومین ویژگی دین خاتم اینکه بین «تعقل» و« تعبد » ارتباطی وثیق برقرار کرده است، و هر کدام از این دو عنصر را در جایگاه واقعی خود قرار داده است.

۴/ چهارمین خصوصیت دین خاتم «علمی» بودن آن است، به گونه ای که نباید تضاد صریح بین نظریات علمی پذیرفته شده درنزد همگان، با گزاره های دین خاتم یافت شود.

۵/پنجمین ویژگی دین خاتم «سمحه و سهله» بودن آن است، که می توان ریشه ی آن را در فطری بودن دین دانست.

۶/ ششمین خصوصیت دین نازل که همان دین خاتم است را باید در واژه ی «قابلیت تطابق» جستجو کرد، به این معنا که چه در مطلوبترین حالات، و چه در بحرانی ترین شرائط، تکلیف انسانها را در فهم و نیز در اجرای دین روشن کرده است. ما در بحث آینده این خصوصیت را که مد نظر اصلی ماست واضحتر تبیین خواهیم کرد.

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...