شعائر حسینی (3)؛ لباس مشکی

۱/ کراهت بر سه قسم است:

الف\ کراهت در امور عبادی که به معنای ثواب کمتر است .

ب \کراهت ارشادی، در مواردی است که انجام عملی مثلا ضرر بدنی اندکی داشته باشد و لذا از آن نهی کراهتی شده است.

ج\ کراهت مقطعی، که عملی با توجه به مشکلی موقت مکروه شده باشد .

۲/ اگر ما باشیم و فقط روایات مربوط به ناپسند بودن لباس مشکی در همه وقت بویژه وقت نماز {{ یعنی فعلا نظر به مدارک استحباب پوشیدن لباس مشکی در عزای اهل بیت علیهم السلام نکنیم }} سه تفسیر در این زمینه هست :

الف \ پوشیدن لباس مشکی در نماز موجب کم شدن ثواب آن می شود . ( =کراهت در عبادات)

ب \ اینکه پوشیدن لباس سیاه مکروه است ، از آن روست که رنگ مشکی انبساط آور نیست .(=کراهت ارشادی)

ج \سیاه پوشیدن موقتا به دلیل شباهت به اعداء دین و بنی العباس مکروه است.

۳/ ما مدارکی داریم که امام مجتبی علیه السلام در عزای پدر و نیز امام سجاد علیه السلام در سوگ پدر لباس مشکی و عزا بر تن کردند ، چنان که سیره ی متشرعین و متشرعات از زمان صدر اسلام تا کنون بر این امر استوار است . و بزرگان امامیه هم به آن فتوا داده اند ، علاوه بر این که این عمل مصداق احیاء امر ائمه و اعلام و اعلاء و شعائر است .

نتیجه این که :

اولا\ با لباس مشکی که به خاطر عزای آل الله باشد ( نه به نیت دیگر ) نماز نه تنها ثوابش کمتر نیست ، بلکه به جهت آمدن این عنوان جدید ثوابش بیستر هم هست.

ثانیا\ چون پوشیدن این لباس نشان از عشق است و محبت ، دیگر نه تنها آثار ناروای روانی ندارد، بلکه بالعیان انبساطی مقدس ایجاد می کند.

ثالثا \ الان پوشیدن این لباس در ایام سوگ اهل بیت ، شعار و علامت و نشانه و رمز شیعه است، و نهی از باب تشبه به بنی العباس بی معناست


برای دریافت  فایل سخنرانی استاد عندلیب همدانی پیرامون پوشیدن لباس مشکی به اینجا مراجعه کنید.

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...