ناظم الشریعة


ناظم الشریعه

سمت چپ مرحوم شیخ موسی ناظم الشریعة

ناظم الشریعة

مرحوم شیخ محمد علی ناظم الشریعة
دو نفر از علمای همدان دارای لقب «ناظم الشریعة» بوده اند:
۱\عالم جلیل شیخ محمد علی بن میرزا حسن مؤلف کتاب «حدیدة محماة»که در رد بهائیت است، این کتاب مدتی در اختیار من بود.این کتاب که هنوز به طبع نرسیده در سال ۱۳۲۶ق به پایان رسیده و مثل دیگر مؤلفات آن مرحوم اینک در کتابخانه ی غرب (آیة الله آخوند) موجود است، آن گونه که از کتاب مزبور برمی آید آن مرحوم به علوم غریبه از جمله جفر و به ویژه جفر صدیقی تسلط خوبی داشته است. ایشان در حدود سال۱۳۳۱ وفات یافته است.
۲/شیخ موسی ناظم الشریعة فقیهی فرزند شیخ علی محمد معلم بنه بازاری [که عکس هر دو در فوق مشاهده شد] این بزرگوار که از شاگردان مخصوص استاد بزرگوار آیت الله شیخ علی دامغانی بود، خود سالها در مدرسه ی زنگنه تدریس داشت و من هم از محضر او بهره ها برده ام، این ناظم الشریعة نیز به علوم غریبه تسلط داشت، و مجموعه ای از او در همین موضوع نزد ماست. او علاوه بر علوم مرسوم حوزه از فنون ریاضی هم بهره ی وافری برده بود، و به فارسی و تازی سروده های نیکی داشت، ایشان گاهی این بیت را تکرار می کرد:
چون نیست شریعتی بما بین
موسی شده ناظم الشریعة
آن استاد بزرگ بر قرائت زیارت عاشورا و بر حضور در نماز جماعت مداومت داشت، بطوری که اگر سه روز در جماعت حاضر نمی شد خود را ملامت و سرزنش می کرد.
سرانجام در سال ۱۳۲۸ شمسی به سن ۶۸ سالگی بدرود حیات گفت.
به نقل از یادداشتهای پدر

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...