سخنی از میر سید علی همدانی

میر سید علی همدانی:

«از خصال حمیده اهل کمال یکی آن است که هر چه بشنوند، آن را بر وجه أحسن تأویل کنند...و از اوصاف خبیثه ناقصان معاند یکی آن است که هر چه بشنوند به جحود وعناد مشغول شوند»

مقصود مرحوم میر سیدعلی همدانی این است که پیش از آن که سخنی را نقد کنی، نخست عینک بد بینی را از چشمانت بردار و کوشش کن منظور اصلی گوینده را درک کنی، زیرا ممکن است مراد او چیز دیگری است غیر از آن چه تو به آن رسیده ای، آری نقد زیبا دیده ی زیبا بین می طلبد.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...