بهشت کوچک

پیامبران آمدند تا نمونه کوچکی از بهشت را در همین دنیا نشان انسان دهند!

 خانواده و اجتماعی که سعی همگان در پایین آوردن آمار دروغ، دورویی، دغل کاری، دشمنی، حقد، حسادت، خود بینی، خودنمایی، خودمحوری و خیانت باشد!

 اگر چه «حیات طیبه» در آخرت معنا پیدامی کند ولی ازدواج « طیبین و طیبات «قول طیب», « رزق طیب», «ذریه طیبه» و حرکت بر محور قانون الهی = « کلمه طیبه» می تواند جلوه ای کوچک از «حیات طیبه » را برای ما به ارمغان بیاورد!

 واژه های محوری در این بهشت دنیوی «کرامت همه انسان ها »و تحقق « عدالت» است!

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...