برگی از تاریخ؛ اجبار بر مذهب

در صفحه ۱۸ کتاب راحة الصدور راوندی مطلب تکان دهنده ای را از سلجوقیان نقل می کند و آن این که آنان مردم را به پیروی از مذهب ابوحنیفه اجبار می کردند تا آنجا که در مسجد جامع اصفهان و همدان با سربریدن مردم آنها را مجبور به ترک مذهب شافعی و پذیرش مذهب ابوحنیفه می کردند.‼️

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...