مجموعه تقریرات درس خارج فقه التعامل (97-1396)

بحث سال گذشته تحصیلی پیرامون طهارت یا عدم طهارت غیر مسلمان بود، و نتیجه این شد که دلیل معتبری بر نجاست غیر مسلم وجود ندارد. امّا بحث امسال ما از این قرار است که: آیا مجوسی جزء أهل کتاب هست یا نه؟ غالی و ناصبی محکوم به طهارتند یا نجاست؟ کسانی که به نوعی در ذات خداوند قائل به تجسیم هستند پاکند یا نجس؟ محارب با غیر محارب در این قضیه تفاوتی دارد یا نه؟

در لینک زیر فایل مجموعه تقریرات درس خارج فقه التعامل در سال تحصیلی 1396-97 به قلم مقرر محترم آقای میر احمدی قرار دارد:

دانلود 

لینک دانلود تصحیح شد.

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...