همه دانها؟!؟!


لابد مثل من در طول عمرتان با کسانی برخورد کرده اید که تحصیلات و مطالعات بسیار سطحی در یک رشته دارند اما توگویی در همه یا اکثر علوم و فنون سرآمدند و متخصص و لذا ناشیانه در هر موردی اظهار نظر می کنند، من نام اینان را   #همه_دانها می گذارم.

تا آنجا که این گروه ناشناسند مشکل آفرین نیستند، مشکل از آنجا آغاز می شود که گروهی از اینان حب شهرت دارند و دستهای پنهانی نیز به تقویت و ترویج و تبلیغ آنها می پردازند، تریبون در اختیارشان می گذارند ، صحبت ها و مصاحبه های آنها از صدا و سیما و دیگر رسانه ها دائما پخش می شود و از آنان به عنوان نظریه پرداز یاد می شود.

?#همه_دانها مجبورند آنچه مروجین و پشتیبانان آنها می خواهند بگویند و الا دیگر امکاناتی در اختیارشان قرار نمی گیرد.

?خطرناک ترین بخش ماجرای #همه_دانها آنجاست که نه تنها در مسائل دینی اظهار نظر می کنند، بلکه متکبرانه خود را از حوزویانی که عمری با کمال عزت و کرامت و حریت زندگی کرده و شب و روز در پی تحصیل علم و فضیلتند نیز متخصص تر وانمود می کنند و حتی برای بهبود وضع حوزه و روحانیت نسخه می پیچند.

♦️ به اصطلاح #همه_دانها ‼️‼️ را بشناسیم و بشناسانیم و فریب تبلیغات فریبنده را نخوریم!

◼️ شرح این هجران و این خون جگر

‌ این زمان بگذار تا وقت دگر

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...