برگزاري نشست «بررسي فقهي شيوههاي مرسوم عزاداري» در قم

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي استان قم، حجت الاسلام عندليب همداني در اين نشست كه روز پنجشنبه چهارم آذرماه از سوي مركز مطالعات راهبردي خيمه و با همکاري تبليغات اسلامي قم برگزار شد، با بيان اينكه از بين همه شعائر ديني، شعائر حسيني درخشش و ويژگي خاصي دارد، اظهار داشت: زيرا با اين نهضت و شهادت بود كه دين خدا جاودانه ماند، بنابراين شعائر حسيني جزء زيباترين، عميقترين و مفيدترين شعائر ديني ماست.

وي گفت: اگر كسي بخواهد سوگواري اباعبدالله الحسين را تجزيه و تحليل فقهي كند بايد با ديد شعائرالله به اين سوگواري نگاه كند، اين سوگواريها هم اعلام دارد هم اعلا.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينكه شعائر حسيني اعلام موجوديت شيعه است، خاطر نشان كرد: در سوگواريها حسيني است كه شيعه اعلام موجوديت و زنده بودن ميكند زيرا در طول تاريخ بسياري خواستهاند كه تشيعي نباشد.

استاد درس خارج حوزه علميه قم شعائر حسيني را اعلام و ابلاغ پيامهاي آن حضرت دانست و ابراز داشت: با اين شعائر است كه ميتوان پيامهاي جاودانه حسيني را به گوش جهانيان رساند.

عندليب همداني تصريح كرد: اگر شعائر به معناي اعلام است نبايد ستمهاي و ظلمهايي كه در طول تاريخ به ويژه در حادثه كربلا به آل الله شده است از ذهن نسل ها پاك شود بلكه همه بايد با جزئيات اين حادثه و با آن ستمها و ظلمهايي كه شد آگاهي پيدا كنند.

وي در ادامه با بيان اينكه حسين زيباترين مصادق كلمه الله است، تاكيد كرد: با شعائر حسيني و با سوگواري و مراسم آن حضرت، اعلاء كلمه الله ميشود، يعني عزت، كرامت و حريت حسيني به مردم نشان داده ميشود.

وي بيان داشت: در سخن هيچ معصومي به اندازه سيدالشهدا درباب عزت و كرامت سخن به ميان نيامده است و اعلاء كلمةالله يعني همواره اين عزت و حريت، عظمت و كرامت باقي بماند.

استاد درس خارج حوزه علميه قم با بيان اينكه شعائر حسيني براي اعلا كلمة الله است، اظهار داشت: اعلا يعني اينكه او براي هميشه تاريخ اسوه است و درس، مكتب و راه و روش او فراموش ناشدني است.

عندليب همداني با بيان اينكه همه آنچه به نام شعائر حسيني از آنها ياد مي شود بر دو دسته هستند، گفت: اين دو دسته عبارتند از شعائر منصوصه و شعائر غيرمنصوصه و شعائر منصوصه آن قسم از مراسم و شعائري است كه به طور خاص روايتي درباره آن رسيده است مانند گريه، گرياندن، تشكيل مجالس حسيني و... كه اين شعائر به طور خاص توسط ائمه به عنوان مصداق عزاداري بيان شده است.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم خاطرنشان كرد: شعائرغير منصوصه يعني آن قسم از مراسمي كه به طور خاص روايتي بر آن نيست اما مشمول ادله عامه ما در شعائر حسيني است.

وي ابراز داشت: در مورد اين شعائر نمونه ها و مصاديق وجود دارد كه با توجه به محدوده زمان و مكان، عرفها و زبانها تغيير ميكند همانند زنجير زدن، علم و كتل و سبك عزاداري كه در شهري با شهر ديگري و در زماني با زمان ديگر متفاوت است.

استاد درس خارج حوزه علميه قم با طرح اين سئوال كه چگونه از انحراف در شعائر غيرمنصوصه جلوگيري كنيم، خاطرنشان كرد: دو ويژگي اصلي لازم است اولا در تبليغ شعائر حسيني مصاديق حرام به كار نرود ثانيا از بين مصاديق مباح نيز بايد آن نمونه انتخاب شود كه مناسب شأن آل الله باشد و اعلام و اعلا در آن فراموش نشود.

وي در ادامه نيز با طرح اين سئوال كه آيا از نظر فقهي تعظيم شعائر حسيني واجب است يا خير، تصريح كرد: ما دو نوع تعظيم داريم يك نوع تعظيم و تكريم واجب عيني است و يك نوع ديگر مستحب، تعظيم واجب جايي است كه اگر تعظيم صورت نگيرد به معناي اهانت است اما در نوع دوم اين گونه است كه اگر تعظيمي صورت نگيرد اهانتي نيز نشده است.

عندليب همداني گفت: تمام شعائر حسيني از زيارت، مراسم، دستهجات و هر چه به عنوان سوگواري اباعبدالله(ع) و شعائر آن شناخته مي شود مستحب موكد است و بر تك تك ما هم به اندازه توانمان مستحب است.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با اشاره به اينكه عزاداري امام حسين(ع) مستحب، اما واجب كفايي است، تاكيد كرد: يعني هر زمان كه مشاهده شد كه مقداري اين عزاداري ها و مراسم ها در حال سست شده است تكليف بيشتر مي شود.

استاد درس خارج حوزه علميه قم افزود: اگر در روايات گفته شده است زيارت امام حسين(ع) واجب است لازم است حتما برويد و اين همه تاكيد بر بكا و ابكا و تشكيل مجالس نيز به همين جهت است.

وي تاكيد كرد: از نظر فقهي اولا هر آن گونه تعظيمي كه اگر ترك شود اهانت به ساحت قدس شعائر حسيني است عينا واجب است، ثانيا هر آنگونه تعظيمي كه تركش اهانت نيست فعلش مستحب است، در عين وجوب كفايي.

عندليب همداني با بيان اينكه تعظيم شعائر حسيني يعني حرمت قطعيه ابراز داشت: هر گونه اهانت و هتك حرمتي به شعائر حسيني، چه شعائر منصوصه و چه شعائرغير منصوصه حرام است.

وي تصريح كرد: هر آنچه در عزاداري هاي سنتي بوده است در صورتي كه حرام نباشد و مناسب شأن آل الله باشد جز شعائر حسيني به شمار مي رود و احترامش واجب است ولو اينكه با سليقه برخي سازگاري نداشته باشد.

عندليب همداني افزود: هيچ كس حق جسارت به سليقه كسي ديگري را كه موردي را به عنوان شعائر خود قرار دادهاست ندارد اما بايد هرچه حرام و مناسب شان آلله نيست، وهن شيعه است و عزت تشيع را خدشه دار ميكند حذف شود.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم افزود: در اين خصوص نيز معيار سيره متشرعه ما در طول تاريخ است، همان چيزي كه ما از آن به عزاداري سنتي تشريح ميكنيم.

استاد حوزه علميه قم با بيان اينكه در روايات در خصوص شعائر حسيني منصوصه 50 عنوان ذكر شده است، يكي از اين شعائر را جزع عنوان كرد و گفت: هشت روايت كلمه جزع را در مصيبت آل الله داريم كه 6 مورد آن بر جزع بر امام حسين(ع) تصريح دارد.

وي خاطر نشان كرد: اينكه بزرگان ما تاكيدشان بر عزاداري سنتي است بدان دليل است كه اولا متشرعه اين سنت را تشكيل مي دهند و متشرعه به حرام نمي افتند و پا از شرع فراتر نمي گذارد، ثانيا متشرعه گول تبليغات را نمي خورند و راه و روششان را از امام معصوم مي گيرند و ثالثا متشرعه دنبال خرافه نمي روند و مرز بين وهن و غيروهن، خرافه و حقيقت در عزاداري امام حسين را تشخيص مي دهند.

عندليب همداني تصريح كرد: در طول تاريخ در تمام عزاداري هاي اباعبدالله نقطه هاي ضعفي بوده و هست هيچ انكار هم نمي كنيم اما بايد اين نقطه ضعف ها را برداشت نه اينكه اساس را لكه دار كرد و يا به گونه اي برخورد كنيم كه شور و نشاط از مردم گرفته شود.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: رهبر معظم انقلاب نيز همه موارد را صراحتا فرموده اند اشكالي ندارد و به جز بحث قمه زني، بقيه موارد را فرموده اند و تصريح دارند و يك به يك نام مي برند كه اشكالي ندارد.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...