تحلیل دعوت حسینی 1397_1398

صوت ها و تقریرات درس خارج تحلیل حادثه عاشورا استاد عندلیب همدانی

صوت ها و تقریرات درس خارج تحلیل دعوت حسینی استاد عندلیب همدانی در سال تحصیلی 1397-1398 به تفکیک هر جلسه:

تقریر جلسه شصت و سوم (1397/7/11) بررسی زندگی و شخصیت یاران امام حسین سلام الله علیه

صوت جلسه شصت و سوم (1397/7/11)

تقریر جلسه شصت و چهارم (1397/7/18)

صوت جلسه شصت و چهارم (1397/7/18)

تقریر جلسه شصت و پنجم (1397/8/23) 5.ابو بکر بن حسن بن علی بن ابی طالب؛ 6. ابوبکر بن علی ابن ابی طالب

صوت جلسه شصت و پنجم (1397/8/23)

تقریر جلسه شصت و ششم (1397/8/30) 7.ابو الحتوف بن حَرْث انصاری عَجالنی؛ 8. ابو ثماله الهمدانی الصائدی

صوت جلسه شصت و ششم (1397/8/30)

تقریر جلسه شصت و هفتم (1397/9/7) بررسی فرمایش مرحوم سماوی پیرامون ابو الحتوف و ابو ثماله

صوت جلسه شصت و هفتم (1397/9/7)

تقریر جلسه شصت و هشتم (1397/9/14) 9.ابو الشعثا الکندی البهدلی؛ 10. الادهم بن امیة العبدی البصری؛ 11. اسلم بن عمرو مولی الحسین علیه السلام

صوت جلسه شصت و هشتم (1397/9/14)

تقریر جلسه شصت و نهم (1397/9/21) بررسی شخصیت جناب اسلم بن عمرو؛ 12. اسلم بن کثیر الازدی؛ 13. ام وهب

صوت جلسه شصت و نهم (1397/9/21)

تقریر جلسه هفتادم (1397/9/28) بررسی شخصیت اسلم و ام وهب

صوت جلسه هفتادم (1397/9/28)

تقریر جلسه هفتاد و یکم (1397/10/12) 14.امیة بن سعد؛ 15.انس بن حارث

صوت جلسه هفتاد و یکم (1397/10/12)

تقریر جلسه هفتاد و دوم (1397/10/19) بررسی شخصیت جناب انس بن حارث

صوت جلسه هفتاد و دوم (1397/10/19)

تقریر

لینک دانلود اصلاح شد، در صورت بروز مشکل مجدد از قسمت «تماس با ما» ما را مطلع سازید.