بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

کتاب امامزادگان همدان

کتاب امامزادگان همدان

آنچه در ذیل می آید حاصل بخشی از تحقیقاتی است که والد معظم قدس سره در زمینه ی امامزادگان همدان داشته اند، و بعدا توسط حقیر بازنگری، تکمیل و تصحیح شد..

خلق و خوی نبوی

خلق و خوی نبوی

خدای«عظیم» در قرآن «عظیم» نه تنها علم و دانش نبوی را «عظیم» نامیده، بلکه خلق و خوی او را نیز«عظیم» می شمرد، اخلاق والا و زیبای آن حضرت در زندگی خانوادگی و اجتماعی سرمشق هر فرد مسلمان ،خانواده دینی و مجتمع اسلامی است ..

عصمت و علم نبوی

عصمت و علم نبوی

اگر قرآن کریم آن حضرت را اسوه حسنه معرفی کرده و اگر پیروی از او را مطلقا واجب کرده است، با توجه به این علم عظیم و این عصمت بی نظیر است

فیاض همدانی

فیاض همدانی

عکس فوق مربوط است به یکی از ستارگان درخشان حکمت و فقاهت که نامش کمتر برده می شود و نسل های کنونی اطلاعی از حالات او ندارند، مجتهد پرهیزکار و عالم متعهد مرحوم حاج آقا محمد فیاض رضوان الله علیه ...

دین کجا و ما کجا؟!

دین کجا و ما کجا؟!

با نگاهی به قرآن کریم و روایات به واژه هایی چون:«حسن خلق»؛«حلم»؛« مدارا»؛«رفق»؛ «صبر» و ... برمی خوریم، آیا من که نام خود را مسلمان گذاشته ام این چنینم ...

حکمت علوی

حکمت علوی

علمی که ذاتا نفعی دنیوی یا اخروی دارد ، زمینه خروج آدمی را از نادانی و‌ جهالت فراهم می کند نه هر آن چه نام دانش داشته باشد ...

بحر الانساب خطی

بحر الانساب خطی

در کتابخانۀ مرحوم آیت الله مرعشی نجفی(قدس سره) به نسخه ای خطی به شماره ی\۱۰۹۷۰\ برخورد کردم به نام بحرالانساب که مؤلف آن مجهول است ولی در ابتدای نسخه به «ابو مخنف لوط بن یحیی» نسبت داده شده است...