بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

واعظ عراقی

واعظ عراقی

سیدنا الاستاد، حکیم متأله و عارف پرهیزکار سید محمد واعظ عراقی رحمة الله علیه از سادات هزاوه ای حسینی قائم مقامی و از اجلاء اهل تتبع و تحقیق بود ...

تحقیقی درباره اربعین حسینی

تحقیقی درباره اربعین حسینی

متنی که در ذیل مشاهده می فرمایید، پاسخی به پرسشی است که در گذشته مطرح بوده و اینک هم مطرح است، و آن اینکه آیا اهل بیت حسینی در اولین اربعین به کربلا رسیده اند یا نه ؟

زیبایی های زیارت اربعین

زیبایی های زیارت اربعین

هیچ قلم و بیانی توانایی ترسیم کامل و جامعی از زیباییهای زیارت اربعین را ندارد ، به ویژه مثل من رو سیاه که تا کنون محروم از این فیض بوده ام ، و از این قافله بزرگ جامانده ام . اما بر طبق فهم ناچیز خود مطالبی را عرض می کنم ..

کتاب امامزادگان همدان

کتاب امامزادگان همدان

آنچه در ذیل می آید حاصل بخشی از تحقیقاتی است که والد معظم قدس سره در زمینه ی امامزادگان همدان داشته اند، و بعدا توسط حقیر بازنگری، تکمیل و تصحیح شد..

خلق و خوی نبوی

خلق و خوی نبوی

خدای«عظیم» در قرآن «عظیم» نه تنها علم و دانش نبوی را «عظیم» نامیده، بلکه خلق و خوی او را نیز«عظیم» می شمرد، اخلاق والا و زیبای آن حضرت در زندگی خانوادگی و اجتماعی سرمشق هر فرد مسلمان ،خانواده دینی و مجتمع اسلامی است ..

عصمت و علم نبوی

عصمت و علم نبوی

اگر قرآن کریم آن حضرت را اسوه حسنه معرفی کرده و اگر پیروی از او را مطلقا واجب کرده است، با توجه به این علم عظیم و این عصمت بی نظیر است